På denna webbplats hittar du grundläggande information om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols).

Webbplatsen är fortfarande under utveckling. Mer information på svenska kommer snart!

 

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning ska främja kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft. Servicecentret har till uppgift att analysera kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning som riktar sig till personer i arbetsför ålder, utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster samt stödja regionalt och övrigt samarbete. Servicecentret deltar också i utvecklingen av den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande.

Lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning trädde i kraft 1.9.2021.  Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en fristående enhet i anslutning till Utbildningsstyrelsen. Ungefär femton personer kommer att arbeta vid servicecentret och av dem har fem personer tidsbundna uppdrag mellan åren 2021–2024.

 

 

 

9.3.2023

Utbildningar inom digital och flerkanalig handel börjar för arbetstagare på branschen

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en ...

22.2.2023

Teman och tidtabellerna för finansiering av kompetenstjänster för år 2023 har publicerats

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser 15 temaspecifika ...

10.2.2023

Skols-texter