11.8.2022 - 11.8.2022: Perehdytystä osaamisteemaiseen Erätauko-dialogiin

Järjestämme elokuussa kaksi perehdytystä osaamisteemaisen Erätauko-dialogin vetämiseen. Tilaisuudet ovat saman sisältöiset ja voit osallistua jompaankumpaan.


https://jotpa.fi/fi/ajankohtaista/osaaminen-nakyviin/tapahtumat/perehdytysta-eratauko-dialogiin/