Perehdytystä osaamisteemaiseen Erätauko-dialogiin 11. ja 17.8.

Järjestämme elokuussa kaksi perehdytystä osaamisteemaisen Erätauko-dialogin vetämiseen. Tilaisuudet ovat saman sisältöiset ja voit osallistua jompaankumpaan.

  • Milloin: Torstaina 11.8.2022 klo 8.30-11 sekä keskiviikkona 17.8. klo 8.30-11
  • Missä: Perehdytykset järjestetään Teamsissa. Linkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

Mikä on Erätauko-dialogi?

Osaamista kertyy jokaiselle monissa ympäristöissä, mutta aina oman osaamisen huomaaminen ei ole helppoa. Moni suomalainen myös kokee, että heillä on osaamista, jota voisivat hyödyntää yhteiskunnassa enemmän.

Vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on keskeinen rooli oman osaamisen huomaamisessa. Hyvä tapa huomata omaa osaamista on tasavertainen ja luottamuksellinen keskustelu. Osaamisen tunnistamisesta käytävän Erätauko-dialogin tarkoituksena on auttaa keskustelijoita huomaamaan omaa osaamistaan: tietoja, taitoja, vahvuuksia, asenteita – kaikkea sitä missä on hyvä!

Osaamisteemaisen Erätauon käsikirjoitus, esimerkkikutsutekstit ja muut materiaalit löytyvät Erätauko-säätiön sivuilta Osaaminen näkyviin / Sitra - Erätauko (eratauko.fi).

Lue lisää Erätauko-dialogista täältä!