Valtionavustukset kevät 2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus kartoittaa ajankohtaista jatkuvaan oppimiseen ja työllisyyteen liittyvää tilannekuvaa tilastojen ja ennakointitiedon avulla. Tämän avulla palvelukeskus määrittelee sellaiset koulutukset ja osaamispalvelut, joihin on tärkeää panostaa rahallisesti. Palvelukeskus käynnisti ensimmäiset valtionavustushaut keväällä 2022.

Kevään 2022 valtionavustusten painopisteet ovat seuraavat:

  1. Koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoito (erityisesti majoitus-, ravitsemis- ja matkailuala sekä kulttuuri- ja tapahtuma-ala)
  2. Täydentävät ja pätevöittävät opinnot sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa
  3. Digitalisaation ja vihreän siirtymän edistäminen 

Kevään 2022 valtionavustushaku on päättynyt 16.5.2022. Teemakohtaiset hakuilmoitukset ja -lomakkeet löytyvät omilta alasivuiltaan.