6.9.2022 - 6.9.2022: Mikä ihmeen osaamisidentiteetti?

Mikä osaamisidentiteetti on ja miten sitä voi vahvistaa? Mikä merkitys yhteisöllä on osaamisidentiteetin rakentumisessa? Mitä osaamisidentiteettiajattelu merkitsee eri kohderyhmien kannalta? Tervetuloa kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja ja hyviä käytäntöjä aiheesta!  


https://jotpa.fi/fi/ajankohtaista/osaaminen-nakyviin/tapahtumat/osaamisidentiteetti/

5.9.2022 - 11.9.2022: Osaaminen näkyviin - viikko 5.-11.9.2022

Kutsumme mukaan erilaisia toimijoita rakentamaan ja viettämään kanssamme Osaaminen näkyviin -viikkoa 5.9.-11.9.2022.

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. 

Tule mukaan auttamaan ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.

https://jotpa.fi/fi/ajankohtaista/osaaminen-nakyviin/