Tiedotteet

Valtionavustushaku alkaa: Vihreää siirtymää tukeva koulutus kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla

11.11.2022

Palvelukeskus on avannut haettavaksi valtionavustuksen kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloille suunnattuun koulutukseen. Avustuksen tavoitteena on tukea uusien, vähähiilisten sekä ekologisesti kestävien teknologioiden sekä prosessien käyttöönottoa ja soveltamista edellä mainituilla aloilla ja vastata erityisesti toimialojen pienten ja keskisuurten yritysten osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin.

Siirry valtionavustuksen hakutiedotteeseen: Valtionavustus vihreän siirtymän tukemiseksi kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla.

Haku päättyy 14.12.2022 kello 16.15.

Avustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät sekä korkeakoulut tai edellä mainittujen yhteistyössä toteuttamat yhteishankkeet.

Koulutusten kohderyhmiä ovat:

  • enintään perusasteen, yleissivistävän koulutuksen tai vanhentuneen tutkinnon varassa työskentelevät
  • toisen asteen koulutuksen varassa manuaalisissa tehtävissä työskentelevät
  • toimihenkilötehtävissä työskentelevät.

Lisäksi avustuksen kohderyhmänä voivat olla edellä mainituille aloille kouluttautuneet tai aloille suuntaavat työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Työvoiman ulkopuolisiin kuuluvat esimerkiksi kotivanhemmat, eläkeläiset, varusmiehet, muut vailla työtä olevat ja muut vastaavat ryhmät. Työvoiman ulkopuolisiin eivät kuulu työttömät tai päätoimiset opiskelijat.

Mikäli koulutukset suunnataan työssä oleville, tulee ne suunnitella siten, että niihin on mahdollista osallistua kokoaikaisen työn ohessa ja että oppimista voi kytkeä suoraan oman työtehtävän tai yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Työttömät työnhakijat voivat myös osallistua koulutukseen, mutta he eivät voi olla koulutuksen pääasiallinen kohderyhmä.

Avustuksia voidaan myöntää yhteensä enintään 8 miljoona euroa. Avustuspäätökset tehdään joulukuun 2022 aikana tai viimeistään, kun kaikki saapuneet hakemukset on käsitelty. Avustuksen käyttöaika alkaa avustuksen hyväksymispäivämäärästä ja päättyy viimeistään 31.12.2025.

Lisätietoja