Tiedotteet

UKK: Jotpan rahoitus ja alueellinen ESR-rahoitus

9.6.2022

Olemme saaneet kysymyksiä siitä, rahoittavatko Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus ja alueelliset ELY-keskukset päällekkäisiä jatkuvan oppimisen hankkeita.

Vastasimme kysymykseen Usein kysytyt kysymykset -sivullamme:


Kysymys: 

Millä varmistetaan, että palvelukeskus ja alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) eivät rahoita päällekkäisiä jatkuvan oppimisen hankkeita?

 

Vastaus:

Palvelukeskus tekee tiivistä yhteistyötä ELY-keskusten kanssa. Tällä varmistetaan, että palvelukeskuksen myöntämä rahoitus ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) myöntämä alueellinen rahoitus täydentävät toisiaan, eikä päällekkäisiä hankkeita rahoiteta.

Euroopan unionin rakennerahaston ohjelmakaudella 2021–2027 yhtenä valtakunnallisena teemana on jatkuva oppiminen. Valtakunnallisen ESR-rahoituksen pääpaino on kehittää koulutustoimijoiden jatkuvaa oppimista edistäviä rakenteita ja toimintamalleja. Valtakunnallisella ESR-rahoituksella ei pääsääntöisesti toteuteta koulutuksia, joten rahoituksen kohde ole sama kuin palvelukeskuksen myöntämässä rahoituksessa. 

Alueellisella ESR-rahoituksella puolestaan voidaan tuottaa koulutustoimintaa. Tällä koulutustarjonnalla täydennetään muuta olemassa olevaa koulutustarjontaa.

Myös palvelukeskus rahoittaa koulutusta ja osaamispalveluita, jotka täydentävät muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa.

Sekä palvelukeskuksen että ELY-keskusten tulee siten rahoituspäätöksiä tehdessään ottaa huomioon olemassa oleva koulutustarjonta. Lisäksi niiden tulee tehdä yhteistyötä keskenään. Yhteistyöllä voidaan varmistaa, ettei päällekkäistä rahoitusta synny ja että molempien rahoitukset kohdentuvat työelämän kannalta järkevällä tavalla.