Tiedotteet

Jotpa rahoittaa pikakoulutuksen kesällä 2022 sadalle ukrainalaiselle kausityön työnjohtajalle – osa laajempaa Ukraina-selvitystyötä

10.6.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) hankki toukokuussa 2022 työnjohtajien lyhytkoulutusta maatalouden kausityöhön Savossa ja Varsinais-Suomessa. Marja- ja vihannestiloilla on pulaa työvoimasta, jolla on aikaisempaa kokemusta työnjohtotehtävistä. Koulutuksella on mahdollisuus edistää muun muassa kausityössä kokeneiden ukrainalaisnaisten pääsyä työnjohtoon.

Pikakoulutusten järjestäjiksi on valittu Edusavo Oy ja Peimarin koulutus Oy

Pienhankinnan tarjouskilpailu järjestettiin 13.-19.5.2022. Kilpailutuksen voittivat Edusavo Oy (Savon alue) ja Peimarin koulutus Oy (Varsinais-Suomen alue), jotka hankkivat osallistujat alueilla työskentelevistä kausityöntekijöistä.

Koulutuksen keskeisenä kohderyhmänä ovat ukrainalaiset kausityöntekijät, joille koulutus tulee räätälöidä. Koulutus on osallistujille ja työnantajille maksuton. Osallistujien tulee osata englannin kielen alkeet.

Tarjouspyyntö suunnattiin Savon ja Varsinais-Suomen alueille, sillä palvelukeskuksen muodostaman tilannearvion perusteella Ukrainan tilanne vaikuttaa suomalaiseen kausityöhön erityisesti näillä alueilla.

 

Koulutus tuo merkittäviä mahdollisuuksia ukrainalaisille kausityöntekijöille, alan yrityksille ja alueille

Palvelukeskuksen rahoittaman työnjohtokoulutuksen avulla Savon ja Varsinais-Suomen alueilla toimivat, kausityötä käyttävät tilat selviävät kasvukauden työvoiman järjestelyistä sujuvammin, vaikka Ukrainan tilanne on aiheuttanut työvoimapulaa suomalaisessa kausityössä.

”Koulutus on mielenkiintoinen myös tasa-arvon näkökulmasta. Nyt yhä useamman naisen on mahdollista päästä työnjohtotehtäviin”, iloitsee palvelukeskuksen johtaja Kirsi Heinivirta.

Koulutuksen osallistujiksi odotetaan erityisesti ukrainalaisia naisia, joilla on aiempaa kokemusta toimialan yrityksissä ja kausityössä työskentelystä Suomessa. Maahanmuuttoviraston tietojen mukaan Suomeen saapuneista työikäisistä ukrainalaisista noin 85 % on naisia. Suomalaisilla tiloilla on tällä hetkellä pääosin naisia ja lapsia.

 

Pikakoulutus on osa selvitystyötä Ukrainan tilanteen seurauksista Suomen työllisyyteen ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus aloitti huhti-toukokuussa 2022 selvitystyön siitä, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomen jatkuvan oppimisen tarpeisiin ja työllisyysnäkymiin. Suomessa ei tiettävästi ole vielä laadittu valtakunnallista tilannearviota Ukrainan tilanteen vaikutuksista jatkuvan oppimisen ja työllisyyden näkökulmasta.

Palvelukeskus tekee selvitystyötä tiiviissä yhteydessä alueellisten toimijoiden, kuten maakuntaliittojen ja ELY-keskusten, sekä valtionhallinnon kanssa.

Palvelukeskus on toistaiseksi tunnistanut tarvittavia jatkuvan oppimisen lisätoimia muun muassa seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • huoltovarmuusalojen osaamisen ja osaajien riittävyys
  • proaktiivinen osaamisen kehittäminen kriisistä eniten kärsivillä aloilla
  • Ukrainasta tulevien pakolaisten integrointi Suomen työmarkkinoille
  • energiaomavaraisuuteen ja ilmastomuutoksen haasteisiin vastaaminen sekä
  • kyberturvallisuusosaaminen.


Selvitystyötä koskeva raportti on määrä julkaista kesäkuun 2022 aikana palvelukeskuksen verkkosivuilla.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus ottaa Ukrainan tilanteen huomioon tulevissa rahoitushauissaan, joiden kohdentuminen pohjautuu Ukrainaan liittyvään selvitystyöhön sekä yleiseen ennakointitiedon analyysiin. Syksyn 2022 rahoitushauista ja niiden teemoista tiedotetaan myöhemmin kesäkuussa 2022.

 

Lisätietoja

Tiedote 13.5.2022: Kilpailutus: työnjohtajien lyhytkoulutus Varsinais-Suomessa ja Savossa (ukrainalaiset kausityöntekijät)

Haastattelut:

  • erityisasiantuntija Krista Paavola, krista.paavola@jotpa.fi, puh. 0295 331 304
  • johtaja Kirsi Heinivirta, kirsi.heinivirta@jotpa.fi, puh. 0295 331 197

Hankkeiden yhteystiedot:

  • Peimarin koulutus Oy: Pia Suutari, pia.suutari@livia.fi, puh. 050 4629 129
  • Edusavo Oy: Hannu Juntunen, hannu.juntunen@ysao.fi, puh. 0400 793 151