Tiedotteet

Raportti julkaistu: Ukrainan sodan vaikutuksia Suomen työmarkkinoihin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin

4.7.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) on julkaissut raportin, joka käsittelee Ukrainan sodan vaikutuksia Suomeen työllisyyden ja jatkuvaan oppimisen näkökulmasta. Raportti on julkaistu Jotpan verkkosivuilla Julkaisut-osiossa.

Jotpan toteuttama tiedon koonti ja analyysityö aloitettiin helmikuussa 2022. Tilannekuvaa tullaan päivittämään loppuvuonna 2022 julkaistavan Osaamiskapeikot 2/2022 -raportin yhteydessä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa Suomen talouteen ja työmarkkinoille suuria, osin rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat suoraan työvoiman kysyntään ja osaamistarpeisiin. Muutoksiin pitää varautua ennakoivasti ja nopeasti, jotta niistä ei seuraisi vaikeasti korjattavia talouden häiriötilanteita tai työttömyyden kasvua. Suuria, osaamisen uusintamista tai täydentämistä edellyttäviä muutoksia kohdentuu ainakin energiateollisuuteen, huoltovarmuusaloille sekä infrastruktuuriin liittyville aloille. Myös pakolaisten määrän kasvuun tulee varautua.

Selvitystyön tuloksena tunnistettiin kehityskulkuja, jotka liittyvät Ukrainan sodan vaikutuksiin ja joihin tulisi vastata jatkuvan oppimisen osaamispalveluilla. Osaamisen kehittämistä on edistettävä nopeasti ainakin seuraavilla osa-alueilla, joihin kriisi vaikuttaa eniten:

  • Huoltovarmuusalojen osaamisen ja osaajien riittävyys
  • Proaktiivinen osaamisen kehittäminen kriisistä eniten kärsivillä aloilla
  • Ukrainasta tulevien pakolaisten integrointi Suomen työmarkkinoille
  • Energiaomavaraisuuteen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen kaikkien toimialojen liiketoiminnassa
  • Kyberturvallisuusosaaminen.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on ottanut näitä tarpeita huomioon ensimmäisissä valtionavustushauissaan. Lisäksi palvelukeskus on hankkinut ukrainalaisille kausityöntekijöille lyhytkoulutusta työnjohtotehtäviin Varsinais-Suomessa. Tunnistetut osaamistarpeet tulevat vaikuttamaan vahvasti myös syksyn rahoitushakuihin ja hankintoihin.  

Lisätietoja

Ukrainan sodan vaikutuksia Suomen työmarkkinoihin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin –raportti (pdf)