Tiedotteet

Tietopyyntö kaupan alan toimijoille

28.9.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on avannut tietopyynnön, joka koskee tulevaa kaupan alan hankintaa.

Hankinnan suunnittelun tueksi palvelukeskus toivoo kaupan alan toimijoiden (muun muassa oppilaitokset, työnantajat, etujärjestöt) näkemyksiä muun muassa siihen, mitä hankinnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon, jotta suunnitellut teemat sopisivat alan koulutustarpeisiin ja täydentäisivät olemassa olevaa koulutustarjontaa.

Tietopyyntö on julkaistu Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tietopyyntöön voivat vastata kaikki kiinnostuneet tahot perjantaihin 7.10.2022 kello 16.00 mennessä. Vastaukset pyydetään Hanki-tarjouspalvelun kautta tai suoraan hankinnan vastuuvalmistelijalle (erityisasiantuntija Anna Päiviö, anna.paivio@jotpa.fi, puh. 0295 331 471).

 

Hankinnan taustalla on kaupan toimialan murros Suomessa. Toimialan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kaupan alan kansainväliset markkinat.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja yhteiskunnallinen murros kohti jakamistaloutta, vertaiskauppaa sekä kiertotaloutta aiheuttavat kaupan alalla uudistumisen tarvetta sellaisille konsepteille, joissa palvelut sekä vastuullisen kuluttamisen mahdollistaminen ovat keskeinen osa liiketoimintaa. Tulevaisuudessa kaupan alan ei ennakoida tarvitsevan selvästi nykyistä enemmän työvoimaa, vaan suurempana haasteena on se, että työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus tukee kaupan alalla tapahtuvaa murrosta rahoittamalla uusiin osaamistarpeisiin kohdentuvaa koulutusta.

Hankinnan osa-alueiksi on hahmoteltu seuraavia teemoja:

  • verkkokauppaosaaminen, digitaalisen kaupan alustojen ja järjestelmien osaaminen 
  • jakamis- ja alustatalous 
  • kiertotalous ja tuote palveluna -malli 
  • asiakaskokemus ja asiakaspalvelutaidot monikanavaisessa kaupassa 
  • tekoäly, data-analytiikka ja tiedolla johtaminen 

Koulutusten tulee kohdentua pääasiallisesti työssä oleviin. Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa. Koulutuksen tulee olla muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa täydentävää koulutusta. Osa koulutuksesta tullaan todennäköisesti kohdentamaan henkilöihin, joilla on pelkkä perusasteen koulutus tai muutoin heikentynyt työmarkkina-asema.