Tiedotteet

Valtionavustushaku alkaa: Työmarkkina-asemaa vahvistava koulutus ylitarjonta- ja rakennemuutosaloille

6.10.2022

Palvelukeskus on avannut haettavaksi valtionavustuksen rakennemuutos- ja ylitarjonta-aloille suunnattuun koulutukseen. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sellaisten koulutusohjelmien pilotointi, joilla voidaan jatkossa ennakoivasti ja nykyistä tehokkaammin vastata työmarkkinoiden rakennemuutoksiin ja nopeasti muuttuviin osaamisvaatimuksiin.

Siirry valtionavustuksen hakutiedotteeseen: Työmarkkina-asemaa vahvistava koulutus ylitarjonta- ja rakennemuutosaloille

Haku päättyy 14.11.2022 kello 16.15.

Avustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät sekä korkeakoulut tai edellä mainittujen yhteistyössä toteuttamat yhteishankkeet.

 

Avustuksella voidaan vastata osaamistarpeisiin muun muassa toimisto-, talous-, käsityö- ja graafisilla aloilla

Valtionavustuksen tavoitteena on edistää positiivisia rakennemuutoksia, vastata negatiivisten rakennemuutosten haasteisiin sekä vahvistaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien osaamista ja työllistymismahdollisuuksia.

Rakennemuutoksiin pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraavilla toimialoilla, ammateissa ja tehtävissä:

  • Tekstiili-, vaatetus- ja muotiala
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
  • Kirjastoala, kirjastotyön tehtävät
  • Taloushallinnon, yleissihteerien sekä toimistotyöntekijöiden tehtävät kaikilla toimialoilla
  • Graafiset alat ja tehtävät erityisesti mainonnan ja markkinoinnin toimialalla
  • Kemiallisen prosessityön asiantuntija- ja toimihenkilötehtävät

Avustushakemuksessa voidaan esittää koulutusta myös muilla toimiala-, ammatti- tai tehtäväsisällöillä, mikäli ne ovat avustuksen tavoitteiden mukaisia.

Avustuksia voidaan myöntää yhteensä 10 miljoona euroa. Avustuspäätökset tehdään marraskuun 2022 aikana tai viimeistään, kun kaikki saapuneet hakemukset on käsitelty. Avustuksen käyttöaika alkaa avustuksen hyväksymispäivämäärästä ja päättyy viimeistään 28.2.2025.

 

Koulutuksen pääasiallisen kohderyhmän tulee olla työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Koulutus tulee suunnitella niin, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksen opiskelijahankinta tulee kohdentaa edellä mainituille ryhmille.

Työttömät työnhakijat voivat myös osallistua koulutukseen, mutta he eivät voi olla koulutuksen pääasiallinen kohderyhmä.

Avustuksella toteutettavat koulutukset tulee kohdistaa matalan koulutustason tehtävissä työskenteleville, enintään perusasteen, yleissivistävän koulutuksen tai vanhentuneen ammatillisia valmiuksia antavan tutkinnon varassa oleville sekä muutoin heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Koulutukset voidaan kohdistaa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille kotoutumisajan ylittäneille, yksin- tai kevytyrittäjille tai ikääntyneille.

 

Tule mukaan verkostoitumistilaisuuteen 14.10.2022

Etsitkö yhteistyökumppania avustushakua varten? Palvelukeskus järjestää 14.10.2022 klo 12.00–13.00 tilaisuuden, jossa hausta kiinnostuneet voivat verkostoitua keskenään ja löytää uusia tapoja toteuttaa koulutusta eri koulutusasteiden ja toimijoiden välillä. Tilaisuudessa käydään lyhyesti läpi valtionavustuksen teeman taustaa ja tavoitteita. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen viimeistään 13.10.2022 klo 12.00 (Webropol-lomake). Tilaisuus järjestetään suomeksi. Tilaisuutta ei tallenneta.

 

Lisätietoja