Tiedotteet

Palvelukeskuksen ensimmäiset valtionavustushaut on avattu

4.4.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) on avannut ensimmäiset valtionavustushakunsa 4.4.2022.

Kolme valtionavustushakua käynnissä 4.4.-16.5.2022

Valtionavustushakuja on käynnissä kolme samanaikaisesti. Hakujen teemat ovat (linkit vievät hakuilmoituksiin):

  1. Koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoito (erityisesti majoitus-, ravitsemis- ja matkailuala sekä kulttuuri- ja tapahtuma-ala)
  2. Täydentävät ja pätevöittävät opinnot sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa
  3. Digitalisaation ja vihreän siirtymän edistäminen.

Teemakohtaiset hakuilmoitukset ja -lomakkeet löytyvät yllä mainituista linkeistä.

Valtionavustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja korkeakoulut.

 

Palvelukeskus myöntää valtionavustusta koulutuksiin ja osaamispalveluihin, jotka vastaavat työelämän osaamistarpeisiin

 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on koulutuksen ja osaamisen uusi toimija, jonka toiminnan tavoitteena on edistää työikäisen väestön osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskus rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita pääsääntöisesti työssä oleville.

 

Palvelukeskus pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat, etenkin niiden, jotka selvitysten mukaan osallistuvat aikuiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen vähän. Haluamme vahvistaa erityisesti sellaisten työikäisten osaamista, jotka ovat suorittaneet enintään peruskoulun tai joilla on heikot perustaidot.

 

Palvelukeskuksen myöntämien valtionavustusten yleisinä tavoitteina on rahoittaa sellaisia koulutus- ja osaamispalveluita, joiden avulla työntekijä ja työnantaja kykenevät vastaamaan työelämän uusiin osaamistarpeisiin tai ennakoituihin elinkeino- tai ammattirakenteen muutoksiin. Rahoitettavilla palveluilla voidaan tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan myötä syntyviä uusia osaamistarpeita sekä täyttää valtakunnallisia koulutus- ja osaamispalveluiden katveita. 

Koulutus- ja osaamispalveluissa voidaan yhdistää eri koulutusasteille tai aloille sijoittuvia koulutussisältöjä. Palvelut toteutetaan pääasiassa kokoaikaisen tai osa-aikaisen työn ohessa.

Palvelukeskus suuntaa rahoitusta erilaisiin ja eri kokoisiin hankkeisiin, joissa voivat yhdistyä eri opetusmetodit, innovatiivisuus ja eri toimijoiden yhteistoteutukset. Rahoitettavissa hankkeissa tulee huomioida erityisesti opiskelijahankinta ja hakeva toiminta. Avustuksia voidaan käyttää jossain määrin myös esimerkiksi laitteiston hankintaan, opetusmateriaalien tuottamiseen ja olemassa olevan opetushenkilöstön kouluttamiseen.

Arvostamme hankkeiden kokeiluluonteisuutta, skaalautuvuutta ja vahvaa pilotoinnin henkeä.  Avustettavissa hankkeissa tavoitellaan sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat vakiinnutettavissa ja laajemmin levitettävissä.

 

Kevään avustushakujen avoin infotilaisuus verkossa 21.4.2022

Palvelukeskus järjestää kevään 2022 valtionavustushakuja koskevan Teams-infotilaisuuden 21.4.2022 klo 9.00-10.30, jossa vastataan etukäteen lähetettyihin kysymyksiin, jotka koskevat kevään kolmea valtionavustushakua. Ennakkokysymykset tulee lähettää viimeistään tiistaina 19.4.2022 joko Webropol-ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen rahoitus@jotpa.fi. Tilaisuus järjestetään suomeksi.

Ilmoittaudu tilaisuuteen täältä viimeistään 19.4.2022 (Webropol).

Lue lisää palvelukeskuksen rahoitushauista