Tiedotteet

Tietoa syksyn 2022 rahoitushauista

17.6.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus käynnistää teemakohtaisia kilpailutuksia ja valtionavustushakuja syksyllä 2022. Ensimmäiset rahoitushaut avataan syys-lokakuun aikana.

Rahoitushakujen teemojen valinta perustuu palvelukeskuksen vuoden toimintasuunnitelman painopisteisiin, jotka Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto päätti vuoden 2022 alussa. Lisäksi valinta perustuu palvelukeskuksen tekemään ennakointianalyysiin. Eri sidosryhmät osallistuvat rahoitushakujen valmisteluun ja kommentointiin hakujen eri vaiheissa.

 

Valtionavustushakujen teemat syksyllä 2022

Syksyn valtionavustushakujen alustavat teemat ovat:

 • Kone- & metalliala (osaavan työvoiman saatavuushaasteet)
 • Ylitarjonta-alat (muun muassa toimisto-, talous-, käsityö- ja graafiset alat)
 • Ukrainan tilanteen vaikutukset (Suomen sisämarkkinat ja Ukrainasta saapuvat pakolaiset)

Valtionavustusten lopulliset teemat ja sisällöt sekä hakujen aikataulut julkaistaan alkusyksyn aikana.

Kuka voi osallistua valtionavustushakuun?

Valtionavustusta voivat hakea

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjät
 • vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja
 • korkeakoulut.

 

Hankintojen teemat syksyllä 2022

Syksyn hankintojen alustavat teemat ovat:

 • Hakevan toiminnan pilotti
 • Huoltovarmuus ja varautuminen (energiateollisuus, elintarviketeollisuus, kyberturvallisuus)
 • Kuljetusala (kaluston vihreä siirtymä)
 • Kaupan ala (verkkokauppa, alusta- ja jakamistalous)
 • Ukrainan tilanteen vaikutukset (Suomen sisämarkkinat ja Ukrainasta saapuvat pakolaiset)

Hankintojen lopulliset teemat ja sisällöt sekä hakujen aikataulut julkaistaan alkusyksyn aikana.

 

Kuka voi osallistua hankintojen tarjouskilpailuun?

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

 • oppilaitokset
 • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt
 • yksityiset koulutuksen järjestäjät
 • yksityiset yritykset
 • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt tai
 • muut tahot.

 

Palvelukeskus rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita työelämän tarpeisiin

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on koulutuksen ja osaamisen uusi toimija, jonka tavoitteena on edistää työikäisen väestön osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Palvelukeskus rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita pääsääntöisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville. Palvelukeskus ei rahoita koulutus- ja osaamispalveluita työttömille. Palvelut toteutetaan pääasiassa niin, että niihin voi osallistua kokoaikaisen tai osa-aikaisen työn ohessa.

Palvelukeskus pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; etenkin niiden, jotka selvitysten mukaan osallistuvat aikuiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen vain vähän. Palvelukeskus haluaa vahvistaa erityisesti sellaisten työikäisten osaamista, jotka ovat suorittaneet enintään peruskoulun tai joilla on heikot perustaidot.

Palvelukeskuksen myöntämän rahoituksen yleisenä tavoitteena on rahoittaa sellaisia koulutus- ja osaamispalveluita, joiden avulla työntekijä ja työnantaja kykenevät vastaamaan työelämän uusiin osaamistarpeisiin tai ennakoituihin elinkeino- tai ammattirakenteen muutoksiin. Rahoitettavilla palveluilla voidaan myös tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan myötä syntyviä uusia osaamistarpeita sekä täyttää valtakunnallisia koulutus- ja osaamispalveluiden katveita.

Palvelukeskus suuntaa rahoitusta erilaisiin ja eri kokoisiin palveluihin, joissa voivat yhdistyä eri opetusmetodit, innovatiivisuus ja eri toimijoiden yhteistoteutukset. Avustetuissa tai hankituissa palveluissa huomioidaan erityisesti opiskelijahankinta ja hakeva toiminta.


Lisätietoja

Rahoitushaut
Vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopisteet (pdf)
Valtakunnalliset osaamiskapeikot – ennakointituloksia ja tilannekuva vuodelle 2022 (pdf)

Yhteydenotot: rahoitus@jotpa.fi