Tiedotteet

Syksyn 2022 rahoitushaut käynnistyvät hoiva-avustajien koulutusta koskevalla avustushaulla – katso kaikki teemat ja aikataulut

2.9.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus käynnistää teemakohtaisia kilpailutuksia ja valtionavustushakuja syksyllä 2022. Ensimmäisenä avataan hoiva-avustajien koulutusta koskeva valtionavustushaku viikolla 36.

Valtionavustus hoiva-avustajien koulutusta varten vastaa akuuttiin tarpeeseen

Valtiovarainministeriö on tiedottanut 1.9.2022, että valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 esitetään hoiva-avustajien koulutuksen lisäyksiä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamiin hoiva-avustajakoulutuksiin ehdotetaan noin 10,8 miljoonan euron lisäystä. Lisäksi hoiva-avustajien koulutuksen määrärahatarpeita tullaan tarkastelemaan osana syksyn lisätalousarvioesityksen valmistelua. Yhteensä määrärahoilla on tarkoitus kouluttaa 1 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2025.

 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus avaa syksyn ensimmäisen valtionavustushaun, jonka tarkoituksena on vastata äkilliseen hoiva-avustajapulaan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valtionavustuksen hakuilmoitus ja yksityiskohtaisemmat tiedot avustuksesta julkaistaan verkkosivuillamme viikon 36 alkupuolella.

 

Valtionavustushakujen teemat syksyllä 2022

Syksyn valtionavustushakujen aikataulut ja teemat ovat:

 • Syyskuu
  • Hoiva-avustajien koulutus
  • Työmarkkina-asemaa vahvistavaa koulutusta ylitarjonta-aloille (muun muassa toimisto-, talous-, käsityö- ja graafiset alat)
 • Lokakuu
  • Vihreä siirtymä (muun muassa kone-, metalli-, logistiikka- ja kuljetusala)

Mahdollisista muista valtionavustushauista tiedotetaan myöhemmin.

Kunkin valtionavustushaun yksityiskohdat ja hakuilmoitukset julkaistaan Avoimet haut -sivulla hakuajan alkaessa. Tarkemmista hakuajoista tiedotetaan lähempänä hakuajankohtaa palvelukeskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Kuka voi osallistua valtionavustushakuun?

Valtionavustusta voivat hakea

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjät
 • vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja
 • korkeakoulut.

 

Hankintojen teemat syksyllä 2022

Syksyn hankintojen teemat ovat:

 • Syyskuu
 • Lokakuu
  • Energiatuotannon rakennemuutoksen tuomat osaamistarpeet (akkuteknologia)
  • Kaupan ala (verkkokauppa, alusta- ja jakamistalous)
 • Syksyn aikana (aikataulu tarkentuu myöhemmin)
  • Ukrainan tilanteen vaikutukset (Ukrainasta saapuvat pakolaiset)

Kunkin hankinnan kuvaus julkaistaan Avoimet haut -sivulla tarjouskauden alkaessa. Tarjouskausien tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin palvelukeskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Kuka voi osallistua hankintojen tarjouskilpailuun?

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

  • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt
  • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät
  • yksityiset yritykset
  • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt tai
  • muut tahot.

Rahoitushakujen teemojen valinta perustuu palvelukeskuksen vuoden toimintasuunnitelman painopisteisiin, jotka Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto päätti vuoden 2022 alussa. Lisäksi valinta perustuu palvelukeskuksen tekemään ennakointianalyysiin. Eri sidosryhmät osallistuvat rahoitushakujen valmisteluun ja kommentointiin hakujen eri vaiheissa.

 

Palvelukeskus rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita työelämän tarpeisiin

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on koulutuksen ja osaamisen uusi toimija, jonka tavoitteena on edistää työikäisen väestön osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskus rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita pääsääntöisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville. Palvelukeskus ei rahoita työvoimakoulutusta. Palvelut toteutetaan pääasiassa niin, että niihin voi osallistua kokoaikaisen tai osa-aikaisen työn ohessa.

Palvelukeskus pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; etenkin niiden, jotka selvitysten mukaan osallistuvat aikuiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen vain vähän. Palvelukeskus haluaa vahvistaa erityisesti sellaisten työikäisten osaamista, jotka ovat suorittaneet enintään peruskoulun tai joilla on heikot perustaidot.

Palvelukeskuksen myöntämän rahoituksen yleisenä tavoitteena on rahoittaa sellaisia koulutus- ja osaamispalveluita, joiden avulla työntekijä ja työnantaja kykenevät vastaamaan työelämän uusiin osaamistarpeisiin tai ennakoituihin elinkeino- tai ammattirakenteen muutoksiin. Rahoitettavilla palveluilla voidaan myös tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan myötä syntyviä uusia osaamistarpeita sekä täyttää valtakunnallisia koulutus- ja osaamispalveluiden katveita.

Palvelukeskus suuntaa rahoitusta erilaisiin ja eri kokoisiin palveluihin, joissa voivat yhdistyä eri opetusmetodit, innovatiivisuus ja eri toimijoiden yhteistoteutukset. Avustetuissa tai hankituissa palveluissa huomioidaan erityisesti opiskelijahankinta ja hakeva toiminta.

Yhteydenotot: rahoitus@jotpa.fi