Tiedotteet

Valtionavustushaku alkaa: Hoiva-avustajien koulutus

6.9.2022

Palvelukeskus on avannut syksyn ensimmäisen valtionavustushakunsa tänään tiistaina 6.9.2022. Avustuksen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2022–2023.

Siirry valtionavustuksen hakuilmoitukseen: Hoiva-avustajien koulutus

Haku päättyy torstaina 6.10.2022 klo 16.15.

Avustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämislupa.

Vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja korkeakoulut voivat olla osahakijoina mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjien koordinoimissa yhteishankkeissa.

 

Avustuksella voidaan lisätä hoiva-avustajien määrää työmarkkinoilla

Valtionavustuksen tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja hoitajamitoituksen edellytyksiin vastaamista.

Valtionavustuksella voidaan

  1. järjestää hoiva-avustajan koulutukseen kuuluvia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osia,
  2. tukea opiskelijahankintaa avustuksella toteutettavaan tai muuhun hoiva-avustajakoulutukseen muun muassa hakevalla toiminnalla sekä
  3. tukea sekä avustuksella toteutetun että muiden hoiva-avustajaopintojen aikaisia tukitoimia oppilaitoksissa ja varmistaa opintojen loppuunsaattaminen sekä työelämään sijoittuminen.

Avustuksen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2022–2023. Tavoittelemme 100 uutta hoiva-avustajaopiskelijaa vuoden 2022 aikana ja 400 vuoden 2023 alussa. Valintapäätöksissä tullaan priorisoimaan niitä avustuksen hakijoita, joilla on mahdollisuus aloittaa ainakin osa koulutuksista jo vuonna 2022. Mikäli pääasiallisen hakijan tavoitteelliset opiskelijatyövuodet eivät ole täyttyneet, valtionavustuksella voidaan tukea opiskelijahankinnan ja opiskelun aikaisen tuen toimia valtionosuusrahoituksella toteutettavaan hoiva-avustajakoulutukseen.

Taustalla henkilöstöpula sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vuoden 2023 talousarviovalmistelua koskevissa neuvotteluissa yhtenä keskeisenä teemana on noussut esiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön heikko saatavuus. Saatavuuden parantamiseksi ja etenkin hoitajamitoituksen edellytyksiin vastaamiseksi nopeana toimenpiteenä on ehdotettu hoiva-avustajien koulutusmäärien lisäämistä.

Hallitus on tiedottanut 1.9.2022, että valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 esitetään hoiva-avustajien koulutuksen lisäyksiä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamiin hoiva-avustajakoulutuksiin ehdotetaan noin 10,8 miljoonan euron lisäystä. Lisäksi hoiva-avustajien koulutuksen määrärahatarpeita tullaan tarkastelemaan osana syksyn lisätalousarvioesityksen valmistelua. Yhteensä määrärahalla on tarkoitus kouluttaa 1 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2025.

Rahoituspäätökset tehdään lokakuun 2022 aikana tai viimeistään, kun kaikki saapuneet hakemukset on käsitelty.

Lisätietoja