Hankesivu: Hakevan toiminnan pilotti

Päivitetty 26.1.2023

Yleistä hakevan toiminnan pilotista

Hakevan toiminnan pilotissa pilotoidaan uutta palvelua, jossa annetaan kouluttautumiseen liittyvää ryhmäohjausta pienissä, 5–149 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja toimipaikoissa eri puolella Suomea.

Pilotti liittyy Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaan tutkimuskokonaisuuteen, jota toteuttavat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla sekä työn ja talouden tutkimuslaitos Labore. Myös Työterveyslaitos on mukana tutkimustiedon tuottamisessa. Kokonaisuudessa tutkitaan, lisääkö koulutustiedon jakaminen ja yrityksissä tapahtuva ryhmäohjaus ihmisten osallistumista koulutukseen.

Hakevan toiminnan pilottiin liittyvän tutkimusasetelman vuoksi ryhmäohjauksia annetaan vain tietyillä postinumeroalueilla ja toimialoilla toimiviin yrityksiin. Jokaiseen ryhmäohjaustilaisuuteen tulee lisäksi osallistua vähintään yksi sellainen ihminen, jolla on enintään yleissivistävä koulutus.

Ryhmäohjausten toteutus

Syyskuussa 2022 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus kilpailutti palveluntarjoajat toteuttamaan pilottiin liittyviä ryhmäohjauksia. Palveluntarjoajat ottavat yhteyttä kohderyhmään kuuluviin yrityksiin omilla alueillaan, selvittävät yritysten osaamistarpeet ja toteuttavat räätälöidyn ryhmäohjauksen yritysten henkilöstölle, jos näin yritysten kanssa sovitaan.

Ryhmäohjauksissa kerrotaan kattavasti koulutusvaihtoehdoista yrityksen ja toimialan tarpeet huomioiden. Ohjauksessa kannustetaan yrityksissä työskenteleviä, erityisesti matalasti koulutettuja ihmisiä, osallistumaan itselleen sopivaan koulutukseen.

Ryhmäohjaukset järjestetään aikavälillä 1.1.2023–30.6.2024, ja niitä tullaan järjestämään yhteensä vähintään 1200 eri yrityksissä ympäri Suomea. Palvelu on yrityksille ja ryhmäohjauksiin osallistuville henkilöille maksutonta.

Ryhmäohjauksia toteuttavat palveluntuottajat alueittain

Alue: Helsinki-Uusimaa

  • Työväen sivistysliitto
  • Y4Works Oy

Alue: Etelä-Suomi

  • Arffman Finland Oy
  • Y4Works Oy

Alue: Länsi-Suomi

  • Arffman Finland Oy
  • Oy EduVamia Ab

Alue: Itä- ja Pohjois-Suomi

  • OSAO Edu Oy
  • Savon koulutus Oy

 

Lisätietoja