Mitä rahoitamme?

Syksyn 2022 ensimmäiset valtionavustushaut ja hankinnat käynnistyvät syyskuussa. 

Seuraa avoimia ja tulevia rahoitushakuja Avoimet haut -sivulla.

 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen yksi päätehtävistä on rahoittaa työikäisille tarkoitettuja koulutuksia. Rahoitusmuotoja ovat

 • valtionavustukset ja 

 • hankinnat, joita voivat olla esimerkiksi suuret kilpailutukset, pienet ja pistemäiset hankinnat sekä kokeilut.

Kuka voi hakea rahoitusta Jotpalta?

Valtionavustuksia voivat hakea

 • korkeakoulut, 
 • ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja
 • vapaan sivistystyön ylläpitäjät. 

Hankintoihin ja kilpailutuksiin voivat osallistua mitkä tahansa yksityisoikeudelliset yhteisöt. Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

 • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt
 • yksityiset koulutuksen järjestäjät
 • yksityiset yritykset
 • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt.

 

Ensimmäiset valtionavustushaut avautuivat huhtikuussa 2022. Lue lisää menneistä valtionavustuksista täältä.

 

Millaisia palveluita rahoitamme ja ketä varten?

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita työelämän tarpeisiin. Palvelukeskus rahoittaa sellaisia koulutuksia, joilla kehitetään alueen elinkeinoja ja parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta tietyllä alueella ja/tai alalla. 

Palvelukeskus rahoittaa koulutuspalveluja pääsääntöisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille. Palvelukeskus ei rahoita koulutus- ja osaamispalveluita työttömille. Palvelut toteutetaan pääasiassa niin, että niihin voi osallistua kokoaikaisen tai osa-aikaisen työn ohessa.

Palvelukeskus pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; etenkin niiden, jotka selvitysten mukaan osallistuvat aikuiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen vain vähän. Palvelukeskus haluaa vahvistaa erityisesti sellaisten työikäisten osaamista, jotka ovat suorittaneet enintään peruskoulun tai joilla on heikot perustaidot.

Palvelukeskuksen myöntämän rahoituksen yleisenä tavoitteena on rahoittaa sellaisia koulutus- ja osaamispalveluita, joiden avulla työntekijä ja työnantaja kykenevät vastaamaan työelämän uusiin osaamistarpeisiin tai ennakoituihin elinkeino- tai ammattirakenteen muutoksiin. Tavoite on, että työntekijä pystyy osaamisensa kehittämisen avulla jatkamaan vakaalla työuralla, vaikka hänen työtehtävänsä muuttuisivat.

Rahoitettavilla palveluilla voidaan myös tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan myötä syntyviä uusia osaamistarpeita sekä täyttää valtakunnallisia koulutus- ja osaamispalveluiden katveita.

Palvelukeskus suuntaa rahoitusta erilaisiin ja eri kokoisiin palveluihin, joissa voivat yhdistyä eri opetusmetodit, innovatiivisuus ja eri toimijoiden yhteistoteutukset. Avustetuissa tai hankituissa palveluissa huomioidaan erityisesti opiskelijahankinta ja hakeva toiminta.

Koulutukset voivat olla erilaisia koulutussisältöjä yhdistäviä kokonaisuuksia, tutkinnon osia tai kokonaisuuksia, jotka eivät sijoitu tietylle koulutusasteelle tai -alalle. Koulutukset toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa koulutuksesta olisi mahdollista tehdä työn ohessa. Esimerkiksi digitaaliset koulutukset ja etäosallistuminen ovat mahdollisia.

Palvelukeskus voi edellyttää, että sen rahoittama koulutus ja siihen liittyvät tukitoimet soveltuvat luonteeltaan erityisesti tietylle kohderyhmälle.  

Esimerkkejä kohderyhmistä:  

 • vailla toisen asteen tutkintoa olevat  
 • rakennemuutosaloilla työskentelevät 
 • yksinyrittäjät 
 • maahanmuuttajat.