På denna webbplats hittar du grundläggande information om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols).

Webbplatsen är fortfarande under utveckling. Mer information på svenska kommer snart!

 

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning ska främja kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft. Servicecentret har till uppgift att analysera kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning som riktar sig till personer i arbetsför ålder, utveckla informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster samt stödja regionalt och övrigt samarbete. Servicecentret deltar också i utvecklingen av den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande.

Lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning trädde i kraft 1.9.2021.  Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en fristående enhet i anslutning till Utbildningsstyrelsen. Ungefär femton personer kommer att arbeta vid servicecentret och av dem har fem personer tidsbundna uppdrag mellan åren 2021–2024.

 

 

 

Skols-texter