Meddelanden

Tre tjänsteproducenter har vunnit upphandlingen gällande utbildning inom väteekonomi

23.11.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlade utbildning inom väteekonomins värdekedja i september-oktober 2022. Utbildningarna besvarar nya kompetensbehov på arbetsmarknaden som behövs för en grön övergång.

Lue lisää

Jotpa är Skols på svenska

16.11.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) ottaa käyttöön viralliset lyhenteet palvelukeskuksen ruotsin- ja englanninkielisille nimille. Olemme nyt ruotsiksi Skols ja englanniksi SECLE!

Lue lisää

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning som stöder grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

11.11.2022

Servicecentret utlyser statsunderstöd för utbildning inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna. Syftet är att stöda ibruktagande och tillämpning av nya, koldioxidsnåla och ekologiskt hållbara teknologier och processer inom de ovannämnda branscherna samt att befrämja tillgång till kunnig arbetskraft särskilt för små och medelstora företag inom branscherna.

Lue lisää

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Utbildning med fokus på batteriindustrin

08.11.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning inom batteriindustrins värdekedja. Avsikten med utbildningen är att utveckla kunskaper särskilt inom den nationella batteristrategins fokusområden, så som inom värdekedjans fram- och slutända, produktions- och processteknik samt underhåll.
Utbildningen svarar på

efterfrågan på kunskapsbaserade tjänster, som ...

Lue lisää

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Digital och flerkanalig handel

24.10.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning inom digital och flerkanalig handel. Avsikten med utbildningen är att utveckla kunskaperna hos personer som arbetar inom handelsbranschen särskilt inom delområden som omfattar digitalisering, grön övergång och internationell handel.

Lue lisää

Statsunderstöd beviljas för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av 5,4 miljoner euro

24.10.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av hela den utlysta summan, alltså sammanlagt 5,4 miljoner euro. Understöd beviljades till 25 utbildningshelheter i 16 olika landskap.

Lue lisää

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering

06.10.2022

Servicecentret utlyser statsunderstöd för utbildning inom överutbudsyrken och branscher som genomgår omstrukturering. Syftet är att möjliggöra pilotprojekt inom sådana utbildningsprogram, som i fortsättningen kunde i föregripande och mer effektiv mån användas för att besvara omstrukturering av arbetsmarknaden och snabbt förändrande krav på färdigheter.

Lue lisää

Begäran om information riktad till aktörer inom handelsbranschen

28.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat en begäran om information som är anknutet till den kommande upphandlingen inom handelsbranschen.

Lue lisää

Anbudsperioden för upphandlingar börjar – Utbildning inom väteekonomi

22.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning som har att göra med värdekedjan inom väteekonomi. Utbildningen svarar på arbetsmarknadens nya krav på färdigheter som behövs inom ramen för en grön övergång.

Lue lisää

Anbudsperioden för upphandlingar börjar – Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

09.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar en tjänst som går ut på att ordna utbildningsrelaterad grupphandledning i små och medelstora (5–149 anställda) företag. Upphandlingen är en del av servicecentrets projekt som utreder hur personer som deltar lite i utbildning kunde utveckla mer sitt kunnande.

Lue lisää

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning av omsorgsassistenter

06.09.2022

Servicecentret utlyser höstens första ansökan om statsunderstöd idag på tisdagen den 6 september 2022. Syftet med statsunderstödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2022–2023.

Lue lisää

Finansieringsansökan på hösten 2022 startas med ansökan om understöd för utbildning av omsorgsassistenter – kolla alla teman och tidtabeller

02.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökan om statsunderstöd på hösten 2022. Först utlyses statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter under vecka 36.

Lue lisää

Inbjudan till diskussionsmöte gällande ankommande tjänsteupphandling

17.08.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning konkurrensutsätter en tjänsteupphandling på hösten 2022 med syfte att uppmuntra sysselsatta personer som avlagt högst en allmänbildande utbildning (grundskola eller gymnasium) att i fortsättningen delta mer i utbildning.

Lue lisää

Rapport publicerad: Inverkan av kriget i Ukraina på arbetsmarknaden i Finland och på utmaningar med kontinuerligt lärande

04.07.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Jotpa) har publicerat en rapport som behandlar inverkan av kriget i Ukraina på arbetsmarknaden i Finland och på utmaningar med kontinuerligt lärande. Rapporten har publicerats på Jotpas finskspråkiga webbsida under sektionen Julkaisut.

Lue lisää

Statsunderstöd beviljas för 73 projekt på sommaren 2022

04.07.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd till belopp av sammanlagt 15,8 miljoner på sommaren 2022. Understöd beviljades sammanlagt till 73 projekt inom utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster

Lue lisää

Information gällande finansieringsansökan på hösten 2022

17.06.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökan för statsunderstöd på hösten 2022. Den första finansieringsansökan öppnas under september-oktober.

Lue lisää

Jotpas webbsida har öppnats!

04.04.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättnings webbsida har öppnats den 4 april 2022!

Lue lisää

Servicecentrets första ansökningsrunda för statsunderstöd har öppnats

04.04.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (JOTPA) har öppnat den första ansökningsrunda för statsunderstöd den 4 april 2022.

Lue lisää