Meddelanden

Begäran om information riktad till aktörer inom handelsbranschen

28.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat en begäran om information som är anknutet till den kommande upphandlingen inom handelsbranschen.

Lue lisää

Anbudsperioden för upphandlingar börjar – Utbildning inom väteekonomi

22.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning som har att göra med värdekedjan inom väteekonomi. Utbildningen svarar på arbetsmarknadens nya krav på färdigheter som behövs inom ramen för en grön övergång.

Lue lisää

Anbudsperioden för upphandlingar börjar – Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

09.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar en tjänst som går ut på att ordna utbildningsrelaterad grupphandledning i små och medelstora (5–149 anställda) företag. Upphandlingen är en del av servicecentrets projekt som utreder hur personer som deltar lite i utbildning kunde utveckla mer sitt kunnande.

Lue lisää

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning av omsorgsassistenter

06.09.2022

Servicecentret utlyser höstens första ansökan om statsunderstöd idag på tisdagen den 6 september 2022. Syftet med statsunderstödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2022–2023.

Lue lisää

Finansieringsansökan på hösten 2022 startas med ansökan om understöd för utbildning av omsorgsassistenter – kolla alla teman och tidtabeller

02.09.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser temaspecifika konkurrensutsättningar och ansökan om statsunderstöd på hösten 2022. Först utlyses statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter under vecka 36.

Lue lisää