Arkivet

January

Titel Publiceringsdatum

Färska undersökningsresultat skildrar vad personer i arbetsför ålder tänker om kontinuerligt lärande

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har publicerat ...

Läs mer

10.1.2023

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023

Servicecentret utlyser den första ansökan om statsunderstöd för år ...

Läs mer

23.1.2023

Inspelningen av evenemanget har publicerats: Mitä työikäiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta - publicering av undersökningsresultat den 10 januari 2023

Läs mer

24.1.2023