Arkivet

March

Titel Publiceringsdatum

Utbildningar inom digital och flerkanalig handel börjar för arbetstagare på branschen

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en ...

Läs mer

9.3.2023

Utlysning av statsunderstöd: Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser ...

Läs mer

22.3.2023