Upptäck ditt kunnande

Vad är det fråga om?

Vi bjuder in olika aktörer för att tillsammans med oss i september 2022 skapa evenemangsveckor för identifiering av kompetens 5.9.-11.9.2022. 

Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet – var som helst. Alltid lägger man inte ens märke till sin egen kompetens.

Följ med för att hjälpa människor att identifiera och synliggöra sina egna kunnande.

ANMÄL DIG

I evenemangsveckorna är det fråga om vad vi kan göra och åstadkomma tillsammans. Målet är att på många sätt hjälpa människor att lägga märke till sin kompetens, göra den synlig och ta upp ämnet för allmän diskussion. Därför välkomnar vi olika slags gemenskaper för att vara verksamma med oss!

I sociala medier är hashtaggen #UpptäckDittKunnande

Upptäck ditt kunnande-veckor

 • Inspirerar och uppmuntrar alla till att lägga märke till sin kompetens och göra den synlig
 • Väcker allmän debatt om att förmågan att identifiera sin egen kompetens är ett villkor för delaktighet, aktörskap, välbefinnande och sysselsättning
 • Sammanför många aktörer kring ett gemensamt budskap

Hur deltar man?

Vi vill bygga upp ett program för veckorna med alla instanser som anser att det är viktigt att synliggöra kompetens: gemenskaper, företag, organisationer, institut, läroanstalter, nätverk och alla som är intresserade av temat.

Du är på rätt plats om du vill hjälpa människor att upptäcka sin mångsidiga kompetens och göra den synlig samt delta i diskussionen om betydelsen av att identifiera kompetens.

Din gemenskap eller du kan delta med många små gärningar eller stort till exempel genom att:

 • Erbjuda verktyg, tillfällen eller annan hjälp för att upptäcka kompetens och göra den synlig antingen öppet för alla eller mer avgränsat för egna kunder, medlemmar, personal, partner, nätverk eller vänner
 • Genom att ge synlighet åt temat i egna kommunikationskanaler och sociala medier: bloggar, artiklar, ställningstaganden, tweetar osv. I sociala medier är hashtaggen #UpptäckDittKunnande.
 • Genom att dela andras innehåll och delta i den allmänna diskussionen
 • Genom att föra Kompetensens Dialogpaus-dialoger
 • Vad annat kommer du på?

Vi tror att alla aktörer som deltar har den bästa förståelsen och kunskaper om sätt att hjälpa sina egna målgrupper att lägga märke till kompetens och synliggöra den samt att betona vikten av denna fråga. 

Dessa gör vi inte avkall på!

 • All verksamhet ska ha en koppling till upptäckande av människors kompetens och att göra den synlig.
 • Kommunikationen om vikten av att lägga märke till kompetens är positiv, uppskattande, uppmuntrande och fokuserar på möjligheter. Man fokuserar på sådan kompetens som finns, och inte sådan som inte finns. Utvärdering, jämförelse, mätning och värdering av kompetens är inte en lämplig utgångspunkt för programmet för veckorna och den information som ges om dem.
 • Kompetens som skapas var som helst är värdefull – vare sig det sker i arbetslivet, vardagen, hobbyer, på fritiden, i familjelivet eller i utbildning.

Våra viktigaste budskap

 • Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i familjelivet, utbildningen, kurser osv. Kompetens som uppstår överallt är värdefull!
 • Alla har många slags kompetenser, och när man upptäcker detta hittar man sätt att använda sin kompetens. Identifiering av kompetens är framtidens allmänbildning.
 • Kompetens är värdefullt i sig, och att lägga märke till och synliggöra den är betydelsefullt med tanke på delaktighet, aktörskap, bildning, välbefinnande och sysselsättning.

Bakgrund

Upptäck ditt kunnande-veckorna hölls för första gången 2021. Veckorna var planerad i samarbete mellan Sitra, Medborgarinstitutens förbund MiF och Studiecentralen Sivis. Förra året deltog över 350 aktiva organisationer under veckorna.

Upptäck ditt kunnande-veckorna främjar det mål om livslångt lärande för Finland som 30 centrala samhällsaktörer tillsammans har sammanfattat. Enligt det är det betydelsefullt att individer och gemenskaper kan synliggöra sin kompetens och utnyttja den.