Upptäck ditt kunnande

Ett stort tack till alla som deltog i Upptäck ditt kunnande -veckan år 2022!

Upptäck ditt kunnande -veckans effektivitet ligger i samarbete. Detta år deltog över 300 olika aktörer som lyfte fram glädjet i kunnande av olika slag genom artiklar, videor, bildkampanjer, evenemang, diskussionsmöten och händelser med anslutning till kunnanderelaterade teman.

Detta år var ett av Upptäck ditt kunnande -veckans avsikter att fokusera på sådant kunnande, som uppstår i olika gemenskaper. Tillsammans nådde vi en mångsidig grupp bestående särskilt av personer i arbetskraften, studerande, arbetssökande, invandrare och pensionärer, och även fångar, personer som rehabiliteras från psykiska problem, företagare samt personer i behov av särskilt stöd.

Tack till alla som delade med sig av sina verktyg för upptäckande av kunnande under veckan. I framtiden är verktygen tillgängliga på dessa sidor; kom ihåg att använda dem, eftersom upptäckande av kunnande tar inte slut med denna vecka. Låt oss uppskatta vårt eget och andras kunnande, och berömma oss själva och andra!

Skols ordnar Upptäck ditt kunnande- veckan även nästa år 2. - 8.10.2023, alltså under vecka 40. Låt oss börja planerandet! (meddelande på finska)

 

Bakgrund

Upptäck ditt kunnande -veckorna ordnades för första gången år 2021. Veckorna sammankallades då av Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) och planerades i intensivt samarbete med Medborgarinstitutens förbund (MiF) och Studiecentralen Sivis. Över 350 olika aktörer deltog i veckorna.

Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att befrämja den gemensamma målbilden mot livslångt lärande för Finland som engagerar 30 centrala sammhälleliga aktörer. Enligt målbilden är det viktigt för individer och gemenskaper att kunna upptäcka och dra nytta av sitt kunnande.

 

Sidan har uppdaterats senast den 26 oktober 2022.