Våra viktigaste budskap

  • Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i familjelivet, utbildningen, kurser osv. Kompetens som uppstår överallt är värdefull!
  • Alla har många slags kompetenser, och när man upptäcker detta hittar man sätt att använda sin kompetens. Identifiering av kompetens är framtidens allmänbildning.
  • Kompetens är värdefullt i sig, och att lägga märke till och synliggöra den är betydelsefullt med tanke på delaktighet, aktörskap, bildning, välbefinnande och sysselsättning.

Slogans

  • Du kan mera än du själv ens kommer att tänka på.
  • Var och en har värdefullt kunnande.
  • Koncentrera dig på det kunnande som du redan har, inte på det som du inte har.
  • Vet du redan vad allt du kan? Kan du berätta om ditt kunnande?