Öppna ansökningar

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kartlägger det aktuella läget gällande kontinuerligt lärande och sysselsättning med hjälp av statistik och beräkning av information. Utgående från denna information definierar servicecentret de utbildningar och kunnanderelaterade tjänster som borde finansieras.


Upphandlingar

Pågående upphandlingar

Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion (batteriindustrin) 

  • Tidsfristen börjar: 4.11.2022
  • Tidsfristen går ut: 30.11.2022 kl. 12.00


Kommande upphandlingar

Under hösten (tidtabellen specificeras senare)

  • Inverkan av situationen i Ukraina (flyktingar som anländer från Ukraina)

Statsunderstöd

Pågående statsunderstöd

Statsunderstöd för stödande av grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

  • Ansökningstiden börjar: den 10 november 2022 klockan 16.15
  • Ansökningstiden avslutar: den 14 december 2022 klockan 16.15

 

Kommande statsunderstöd

Information om andra eventuella ansökningar om statsunderstöd publiceras senare.