Öppna ansökningar

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kartlägger det aktuella läget gällande kontinuerligt lärande och sysselsättning med hjälp av statistik och beräkning av information. Utgående från denna information definierar servicecentret de utbildningar och kunnanderelaterade tjänster som borde finansieras.

Upphandlingar

Inga öppna ansökningar.


Statsunderstöd

Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023

  • Ansökningstiden började: 23.1.2023 kl. 16.15
  • Ansökningstiden går ut: 7.3.2023 kl. 16.15

Kommande upphandlingar

Tidtabellen specificeras senare
  • Inverkan av situationen i Ukraina (flyktingar som anländer från Ukraina)

Kommande statsunderstöd

Information om andra eventuella ansökningar om statsunderstöd publiceras senare.