Öppna ansökningar

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kartlägger det aktuella läget gällande kontinuerligt lärande och sysselsättning med hjälp av statistik och beräkning av information. Utgående från denna information definierar servicecentret de utbildningar och kunnanderelaterade tjänster som borde finansieras.


Upphandlingar

Pågående upphandlingar

Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

  • Tidsfristen: 8.9-7.10.2022

 

Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion: väteekonomi

  • Tidsfristen: 20.9-14.10.2022


Kommande upphandlingar

Oktober

  • Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion (batteriteknologi)
  • Handelsbranschen (näthandel, plattforms- och delningsekonomi)

Under hösten (tidtabellen specificeras senare)

  • Inverkan av situationen i Ukraina (flyktingar som anländer från Ukraina)Statsunderstöd

Pågående statsunderstöd

Utbildning av omsorgsassistenter

  • Ansökningstiden: 6 september kl. 10 till 6 oktober 2022 kl. 16.15


Kommande statsunderstöd

September

  • Utbildning som förstärker positionen på arbetsmarknaden inom branscher med överutbud av arbetskraft (bland annat kontors-, ekonomi-, fastighets-, handarbets- och grafiska branscher)

Oktober

  • Grön övergång (bland annat maskin-, metall-, logistik- och transportbranschen)


Information om andra eventuella ansökningar om statsunderstöd publiceras senare.