Kontaktinformation

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Postadress

PB 380
00531 Helsingfors

Besöksadress

Hagnäskajen 6
00530 Helsingfors

Öppettider

vardagar 8:00-16:15 

Telefon (växel)

0295 331 200


Registraturen 

Registraturen för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har som uppgift att registrera ärenden som har att göra med servicecentrets uppgifter och att förmedla inkomna ärenden för vidare behandling.

Registraturen ger information om handläggningsfaserna och beslut i anslutning till olika ärenden.


E-post 

Allmänna ärenden: info@jotpa.fi 

Ärenden gällande finansiering: rahoitus@jotpa.fi

 

Personal

Heinivirta, Kirsi


Arola, Milma

Ekström, Mia

  • Specialsakkunnig (utveckling av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för befolkning i arbetsför ålder, kompetensutveckling inom det svensk- och tvåspråkiga arbetslivet)
  • e-post: mia.ekstrom@jotpa.fi

Haapakoski, Mirka

  • specialsakkunnig (finansiering av utbildnings- och kompetensrelaterade tjänster, upphandlingar)
  • Tjänstledig tills den 31 juli 2023.

Hakanen, Jarno 

  • utvecklingschef (nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering) 
  • e-post: jarno.hakanen@jotpa.fi

Jelin, Hanna

  • sakkunnig (översättning finska-svenska, finska-engelska, kommunikation)
  • e-post: hanna.jelin@jotpa.fi

Juntunen, Linda

Kanes, Antti

Leveälahti, Samuli

  • utvecklingschef (prognostisering och analysering av utbildnings- och kompetensbehov, samarbete inom prognostisering) 
  • e-post: samuli.levealahti@jotpa.fi

Meriluoto, Satu

Mähönen, Mikko

  • specialsakkunnig (kompetens- och utbildningsrelaterade tjänster, upphandlingar, statsunderstöd, finansiering, sysselsättning) 
  • e-post: mikko.mahonen@jotpa.fi

Paavola, Krista

  • specialsakkunnig (kompetens- och utbildningsrelaterade tjänster, konkurrensutsättningar, understöd, upphandlingar, finansiering, sysselsättning) 
  • e-post: krista.paavola@jotpa.fi

Päiviö, Anna

  • specialsakkunnig (finansiering av kompetens- och utbildningsrelaterade tjänster, upphandlingar)
  • e-post: anna.paivio@jotpa.fi

Siuko, Maikki

Turkki, Laura

Weckström, Chi

  • sakkunnig (stöd för finansiell verksamhet, datahantering, uppföljning av ekonomi)
  • e-post: chi.weckstrom@jotpa.fi