Kontaktinformation

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Postadress

PB 380
00531 Helsingfors

Besöksadress

Hagnäskajen 6
00530 Helsingfors

Öppettider

vardagar 8:00-16:15 

Telefon (växel)

0295 331 200


Registraturen 

Registraturen för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har som uppgift att registrera ärenden som har att göra med servicecentrets uppgifter och att förmedla inkomna ärenden för vidare behandling.

Registraturen ger information om handläggningsfaserna och beslut i anslutning till olika ärenden.


E-post 

Allmänna ärenden: info@jotpa.fi 

 

Personal

Heinivirta, Kirsi


Arola, Milma

  • projectchef (underrepresenterade grupper)
  • e-post: milma.arola@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 344

Ekström, Mia

  • Specialsakkunnig (utveckling av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för befolkning i arbetsför ålder, kompetensutveckling inom det svensk- och tvåspråkiga arbetslivet)
  • e-post: mia.ekstrom@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 509

Haapakoski, Mirka

  • specialsakkunnig (finansiering av utbildnings- och kompetensrelaterade tjänster, upphandlingar)
  • Tjänstledig tills den 31 juli 2023.

Hakanen, Jarno 

  • utvecklingschef (nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering) 
  • e-post: jarno.hakanen@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 326

Jelin, Hanna

  • sakkunnig (kommunikation på svenska och engelska)
  • e-post: hanna.jelin@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 461

Juntunen, Linda

 • sakkunnig (Upptäck ditt kunnande -kampanjen, kommunikation)
 • e-post: linda.juntunen@jotpa.fi
 • telefonnummer: +358 295 331 638

Kanes, Antti

Leveälahti, Samuli

  • utvecklingschef (prognostisering och analysering av utbildnings- och kompetensbehov, samarbete inom prognostisering) 
  • e-post: samuli.levealahti@jotpa.fi

Meriluoto, Satu

  • projectchef (digital plattform för prognostisering) 
  • e-post: satu.meriluoto@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 253

Mähönen, Mikko

  • specialsakkunnig (kompetens- och utbildningsrelaterade tjänster, upphandlingar, statsunderstöd, finansiering, sysselsättning) 
  • e-post: mikko.mahonen@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 343

Paavola, Krista

  • specialsakkunnig (kompetens- och utbildningsrelaterade tjänster, konkurrensutsättningar, understöd, upphandlingar, finansiering, RRF-finansiering, sysselsättning) 
  • e-post: krista.paavola@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 304

Päiviö, Anna

  • specialsakkunnig (finansiering av kompetens- och utbildningsrelaterade tjänster, upphandlingar)
  • e-post: anna.paivio@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 471

Siuko, Maikki

  • projektkoordinator (evenemang, Upptäck ditt kunnande -kampanjen)
  • e-post: ext.maikki.siuko@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 404

Turkki, Laura

  • sakkunnig (kommunikation, tillgänglighet, personalärenden)
  • e-post: laura.turkki@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 223

Weckström, Chi

  • sakkunnig (stöd för finansiell verksamhet, datahantering, uppföljning av ekonomi)
  • e-post: chi.weckstrom@jotpa.fi
  • telefonnummer: +358 295 331 617