Osaaminen näkyviin

Osaaminen näkyviin

Mistä on kyse?

Kutsumme mukaan erilaisia toimijoita rakentamaan ja viettämään kanssamme Osaaminen näkyviin -viikkoa 5.9.-11.9.2022

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. 

Tule mukaan auttamaan ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.

Ilmoittaudu mukaan Osaaminen näkyviin -viikolle

Tapahtumaviikon tavoite on  auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. Tätä varten tulemme tarjoamaan monenlaisia työkaluja osaamisen huomaamiseen. Siksi toivotamme monenlaiset yhteisöt tervetulleeksi toimimaan kanssamme!

Aihetunniste somessa on #OsaaminenNäkyviin .

Osaaminen näkyviin -viikon tavoitteet 

 • Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi
 • Herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto
 • Koota monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle

Miten voin osallistua?

Haluamme rakentaa viikon ohjelmaa yhdessä kaikkien tahojen kanssa, jotka pitävät moninaisen osaamisen huomaamista ja näkyväksi tekemistä tärkeänä. Mukaan viikolle ovat tervetulleita yhteisöt, yritykset, järjestöt, opistot, oppilaitokset, verkostot ja jokainen aiheesta kiinnostunut. 

Olet oikeassa paikassa, jos haluat auttaa ihmisiä huomaamaan moninaista osaamistaan ja nostamaan sitä esiin sekä osallistua keskusteluun osaamisen tunnistamisen merkityksestä.

Yhteisösi tai sinä voitte osallistua mukaan pienin teoin tai isosti esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Järjestä tilaisuuksia, tapahtumia tai työpajoja kaikille avoimesti tai rajatummin omille asiakkaille, jäsenille, henkilöstölle, kumppaneille ja verkostoille
 • Tarjoa työkaluja ja harjoitteita osaamisen huomaamiseen
 • Nosta asiaa esiin omissa viestintäkanavissa ja somessa: blogit, artikkelit, kannanotot, twiitit ym. Käytä aihetunnistetta #OsaaminenNäkyviin
 • Jaa muiden tuottamia sisältöjä ja osallistumalla julkiseen keskusteluun
 • Käy Erätauko-dialogeja osaamisen tunnistamisesta: Osaaminen näkyviin / Sitra - Erätauko (eratauko.fi)
 • Mitä muuta keksit? ideoi vapaasti, ja kerro siitä laajasti verkostoissasi ja viestintäkanavissasi! 

Uskomme, että teillä mukaan lähtevillä toimijoilla on paras ymmärrys ja tieto keinoista auttaa omia kohderyhmiänne huomaamaan osaamistaan ja tuomaan sitä näkyviin. Teillä on hieno mahdollisuus nostaa asian tärkeys esiin!

Osaaminen näkyviin -viikkojen toteuttajaksi ilmoittautuneet yhteisöt saavat viestintänsä tueksi mm. Osaaminen näkyviin -logon ja muita materiaaleja.

Näillä periaatteilla voit olla mukana: 

 • Tekemisen ja viestinnän tulee liittyä ihmisten osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen.
 • Lähestymistapa ja viestintä on myönteistä, arvostavaa, kannustavaa ja keskittyy mahdollisuuksiin: keskitytään osaamiseen, jota jo on, eikä siihen, mitä ei ole. Osaamisen arviointi, vertailu, mittaaminen ja arvottaminen eivät ole viikkojen ohjelmaan ja viestintään sopiva lähtökohta.
 • Missä tahansa syntynyt osaaminen on arvokasta - tapahtui se sitten työelämässä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, perhe-elämässä tai koulutuksessa.

Pääviestit ja periaatteet

 • Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus, kurssit jne. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta!
 • Jokaisella on monenlaista ja moninaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä. 
 • Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista. 

Tausta

Osaaminen näkyviin -viikkoja viettiin ensi kertaa vuonna 2021. Viikkojen koollekutsujan toimi silloin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra), ja niitä oli tiiviisti suunnittelemassa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Mukaan viikoille osallistui yli 350 erilaista toimijaa. 

Osaaminen näkyviin -viikkojen tarkoitus on edistää 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhdessä kiteyttämää elinikäisen oppimisen tahtotilaa Suomelle, jonka mukaan on merkityksellistä, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä.