Osaaminen näkyviin

Suuri kiitos kaikille vuoden 2022 Osaaminen näkyviin -viikolle osallistumisesta!

Osaaminen näkyviin -viikon voima on siinä, että se tehdään yhdessä. Tänä vuonna mukana oli yli 300 erilaista toimijaa, jotka toivat osaamisen ilosanomaa esiin artikkeleiden, videoiden, kuvakampanjoiden, tapahtumien, keskustelutilaisuuksien ja kaikenlaisen osaamisteemaisen pöhinän voimin.

Tänä vuonna Osaaminen näkyviin -viikon yksi tavoite oli keskittyä osaamiseen, jota syntyy erilaisissa yhteisöissä. Yhdessä tavoitimme moninaisen joukon:, erityisesti työssä olevia ihmisiä, opiskelijoita, työnhakijoita, maahanmuuttajia ja eläkeläisiä, sekä myös vankeja, mielenterveyskuntoutujia, yrittäjiä ja erityistä tukea tarvitsevia.

Kiitos kaikille, jotka jaoitte osaamisen huomaamisen työkalujanne viikolle. Työkalut löytyvät myös jatkossa näiltä sivuilta, muistattehan käyttää niitä, sillä osaamisen huomaaminen ei lopu tähän viikkoon. Muistetaan arvostaa omaa ja muiden osaamista, kehua itseä ja muita!

Jotpa järjestää Osaaminen näkyviin -viikon myös ensi vuonna: 2.–8.10.2023 eli viikolla 40. Suunnittelu alkakoon! 

Tausta

Osaaminen näkyviin -viikkoja vietettiin ensi kertaa vuonna 2021. Viikkojen koollekutsujan toimi silloin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra), ja niitä oli tiiviisti suunnittelemassa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Mukaan viikoille osallistui yli 350 erilaista toimijaa. 

Osaaminen näkyviin -viikon tarkoitus on edistää 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhdessä kiteyttämää elinikäisen oppimisen tahtotilaa Suomelle, jonka mukaan on merkityksellistä, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä.